Car Konstantin

Flavius Valerius Constantinus rođen je 26. februara 280. godine u Naisu od oca Konstancija Hlora, rimskog oficira i majke Jelene. Dok se za Konstancija tačno znalo da je nećak Klaudija II Gotskog, mlad i perspektivan, za majku Jelenu je postojalo verovanje koje je kroz njeno �itije sačuvala Crkva, da je bila siromašna devojka koja je radila i posluživala u očevoj krčmi. Crkvenom predanju su očito bili nepoznati detalji iz dalje prošlosti Konstantinove majke tj. da su  Jelenini roditelji  pripadali bogatom građanstvu Drepaneje u Vitiniji. U ovom gradu na obali Crnog mora je i rođena 251. i tu je sa roditeljima živela sve do 259. kada su Goti upali i razorili ove predele. Tek tada, dobegavši u Aurelijanovu novu Dakiju, Jelenini roditelji se nastanjuju na obali Dunava gde su zaista držali krčmu u kojoj je Jelena najverovatnije i radila. Na osnovu kasnije rekonstruisanih podataka, smatra se da su se Konstancije i Jelena venčali 279.godine, kada je Prob proizveo Konstancija za guvernera Dakije.

Već prve godine braka 26. februara 280. godine rođen je Konstantin.

Prvi veći potres u Konstantinovom burnom životu dogodio se 289. godine kada je Dioklecijan imenovao Konstancija za prefekta pretorije Maksimijana Herkula, avgusta Zapada, sa sedištem u Milanu. Dolazak na ovako odgovorno mesto zahtevao je od Konstancija Hlora i drugu ženu, svakako plemenitijeg roda nego što je bila Jelena tako da je 293. postavši jedan od četiri tetrarha, oženio Teodoru, Maksimijanovu kćer. Šok koji je Konstantin doživeo odlaskom oca bio je zamenjen drugim – dolaskom u Milano, gde ih je Konstancije doveo 290. Svakako su dvorski tračevi bili ono što je dodatno opteretilo Jelenu i Konstantina i dublje ih vezalo za celi život.

Kategorija: