Offset štampa

Offset štampa spada u grupu ravne štampe. Koristi se za štampu na različitim vrstama papira i samolepljive papirne folije. Ofset štampa može biti jednobojna, višebojna i kolorna. Cena štampe u ovoj tehnici je obrnuto srazmerna količini štampanog materijala. Optimalne...