+381 18 4522933 office@medivestkt.rs

Izdavaštvo

Knjige, časopisi, stripovi, katalozi, zbornici, monografije – poverite svoje autorsko delo stručnom timu Medivesta KT. Nosilac smo prestižnih priznanja na polju izdavačke delatnosti. Posebno smo ponosni na prijateljstvo i saradnju sa poznatim niškim autorima – poverenje su nam poklonili Nebojša Ozimić, Dejan Stojiljković, Violeta Jović, Biljana Stanojević, Srđan Stojiljković, Vice Petrović, Milan Ranđelović i mnogi drugi.

Priprema teksta:

 • Prebacivanje teksta u elektronski oblik (ako je tekst pisan rukom ili kucan na pisaćoj mašini);
 • Korektura i lektura;

Priprema grafičkih elemenata:

 • Skeniranje izvornog materijala;
 • Priprema fotografija, grafikona, reprodukcija;
 • Grafičko rešenje korice;

Prelom teksta:

 • Izbor formata za knjigu;
 • Izbor veličine i vrste fontova;
 • Ujednačavanje formatiranja i tipografska obrada;
 • Hifenacija (rastavljanje reči na slogove);
 • Izrada sadržaja i indeksa;
 • Ubacivanje pripremljenih grafičkih elemenata;

Štampanje pausa i filmovanje:

 • Štampanje teksta na pausu (kontra šiht);
 • Filmovanje grafičkih elemenata unutar knjižnog bloka;
 • Filmovanje korica;

Štampa:

 • Montaža pausa i filmova;
 • Izrada ploča;
 • Štampanje knjižnog bloka i korice;
 • Sklapanje knjige;

Katalogizacija:

 • Dostavljanje prelomljenog teksta Narodnoj biblioteci Srbije radi izrade CIP zapisa;

Doštampavanje:

 • Štampa novih i dopunjenih izdanja;

Promocija, distribucija i prodaja:

 • Izrada i štampa reklamnog materijala – plakati, flajeri, leci;
 • Distribucija reklamnog materijala;
 • Kontakt sa medijima, intervjui, konferencije za štampu;
 • Gostovanja, potpisivanja knjige, promocije, književne večeri;
 • Sajmovi, bazari, ulični štandovi;
 • Prodaja u prostorijama Medivesta i putem interneta, u našoj online knjižari;
Veštine

Objavljeno

14.12.2018

Veštine

Objavljeno

14.12.2018