UV štampa velikih formata

Tehnologija direktne štampe pruža mogućnost štampe na različitim promotivnim materijalima: privescima, olovkama, USB flash memorijama, magnetima, maskama za mobilne telefone.
Ovo je tehnika koja znatno ubrzava proces realizacije uštampavanja, jer je vreme pripreme za štampu značajno kraće u odnosu na druge tehnike. Moguće je štampati kako na ravnim, tako i na neravnim površinama.

Skills

Posted on

January 3, 2019

Skills

Posted on

January 3, 2019