+381 18 4522933 office@medivestkt.rs

Štamparija Medivest KT iza sebe ima trideset godina iskustva u grafičkoj delatnosti. Raspolažemo kapacitetima uz koje naši klijenti mogu da dobiju proizvode i usluge vrhunskog kvaliteta. Osim proizvodne grafičke delatnosti uspešno se bavimo i izdavaštvom. Dobra organizacija i korektan rad su ime naše firme podigli na visok stepen respekta. Tokom niza godina iz grafičke kao osnovne delatnosti proizašle su i druge delatnosti. Tako smo nakon nekog vremena krenuli da radimo i marketing za potrebe organizacije raznih manifestacija, zatim suorganizaciju a danas vrlo uspešno i organizaciju manifestacija sajamskog tipa.

godina postojanja

zadovoljnih korisnika